Een wooninitiatief voor mensen met dementie

Een wooninitiatief is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.  Bij Muller Zorg is het mogelijk om samen met partner hun leven ondanks beperkingen voort te zetten zoals men dat gewend was. Wonen en zorg is gescheiden van elkaar.

Op basis van thuiszorg wordt er 24 uur per dag gepland en ongeplande zorg geboden. De zorg wordt bij u aan huis geboden. Naast uw eigen appartement beschikt het wooninitiatief over een dagbestedingsruimte, een brasserie en gezamenlijke tuin.

Zorgondernemer Jose Muller zorgt dat het u aan niks ontbreekt. De kwaliteit van leven staat voorop. We zorgen als vertrouwd gezicht samen met een professioneel team voor de bewoners. Het is een onderscheidend en uniek concept voor zorg.

Muller Zorg maakt het mogelijk dat u luxe, rustig en zelfstandig kunt wonen met 24 uurs zorg en dagbesteding in huis.

Dagelijks een verse maaltijd in onze brasserie

Omgeving

Residentie De Kroeven ligt dicht bij het centrum van Roosendaal, zodat een uitstapje naar de stad tot de mogelijkheden behoort. De locatie ligt in een rustige woonwijk met de dagelijkse boodschappen om de hoek. Verder is de natuur niet ver weg. Het mooie stadspark ‘Het Vrouwenhof’ ligt op loopafstand met bovendien openluchtvoorstellingen tijdens de zomermaanden. Verder zijn er ook mooie wandel- en fietsgebieden in het omliggende Brabantse plattenland.

Kwaliteit

PREZO keurmerk

MullerZorg is voorzien van het Perspekt “Prezo” keurmerk. Het Prezo keurmerk is specifiek voor de verpleging, verzorging en thuiszorg branche en staat voor denken vanuit de waarden en prestaties voor de cliënten in de praktijk. Wij passen de principes van het PREZO model toe in onze dagelijkse zorgverlening. We reflecteren, blijven in gesprek gaan en maken goede afspraken met elkaar. Zo kunnen we, elke dag, het weer beter doen voor de mensen die we verzorgen en ondersteunen.

Familieraad

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie,  naasten en bewoners en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de zorg van de bewoners. Ook het feit dat de familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht.

De familieraad geeft de zorgdirectie MullerZorg, gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en bewoners) aangaan. Begrip en een half woord is vaak al genoeg om weer verder te kunnen!

Raad van Commissarissen

Voor intern toezicht heeft MullerZorg een raad van commissarissen aangesteld. Deze houd toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen MullerZorg. Deze voldoet aan drie eisen:

  • Onafhankelijke taakvervulling.
  • Onafhankelijke en kritisch opperende samenstelling
  • Vastgestelde taken en bevoegdheden.


De verder uitwerking van taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden staan vastgesteld in het regelement van MullerZorg.

WZD-vertrouwenspersoon

De Wet Zorg en dwang gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met dementie die in een zorginstelling wonen. Soms is het in het belang van de cliënt noodzakelijk dat de zorgverlener zorg biedt waarmee de cliënt of familie niet instemt. Bijvoorbeeld verplicht bepaalde medicijnen innemen, de kamer laten controleren op gevaarlijke voorwerpen of niet zonder begeleiding naar buiten mogen. Onvrijwillige zorg kan gaan over verzorging, begeleiding, verpleging, maar ook behandeling of bejegening. Dit mag alleen gegeven worden als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving.

Zowel de cliënt als de familie heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliënten vertrouwenspersoon biedt die ondersteuning en is er voor de cliënt. Deze is onafhankelijk van Muller Zorg en is laagdrempelig te benaderen. Uw vraag is welkom en veilig.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar MullerZorg bij is aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.